Legenda z nad Iny

Ina jest to prawy dopływ Odry, a jej długość to 126 kilometrów. Przepływa przez województwa zachodniopomorskie i tu: Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Zachodniopomorskie i na krótkim odcinku źródłowym Pojezierze Południowo-pomorskie.Miasta znajdujące się nad tą rzeką to: Goleniów, Recz, Stargard Szczeciński. O Inie istnieje pewna legenda, mówiąca o tym, że rzeka została utworzona przez diabła.
Według legendy – Belzebub, wezwał do siebie inne diabły karząc im pogłębić koryto rzeki, żeby mieszkańcy mieli problemy w pokonaniu rzeki. Diabeł potrzebował pomocników, więc zgłosiły się dwie czarownice. Podczas gdy te zwiększały głębokość rzeki pługiem jedna nagle skręcała w prawo, to druga w lewo, w związku z czym Ina stała się bardziej kręta i płytsza niż była początkowo.